1. Anasayfa
 2. Büyü

Büyücü hocalar

Büyücü hocalar
0

Büyücü hocalar kimlerdir ve gerçek büyü yapan hocalar var mıdır diye soruyorlar.

Büyü bozan hocalar nasıl anlaşılır ve medyum hocalar bu büyüleri yapabilir mi?

Büyücü hocalar konusunda söylenenler ne kadar gerçek?

Büyücü hocalar her konuda büyü yapabilir mi?

Bu yazımda hem kendim hakkında hem de diğer büyüsü hocalar hakkında sizlere bilgiler verdim.

Büyücü hocalar, büyü tarihinin başlangıcından beri farklı isimlerle anılan kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bildiğiniz gibi medyum, şaman, simyacı, büyücü, hoca gibi farklı lakaplar kullanmaktadırlar.

Genellikle de coğrafyanın etkisi büyücü hocaların halk tarafından bu isimleri kullanmaları konusunda büyük rol oynamıştır.

Büyücü hocalar konusunda bir diğer ayrıntı ise kendi içlerinde ilmi açıdan farklılıklar olmasıdır.

İnsanların istedikleri konularda büyü yapabilen, gerektiğinde büyü bozma işlemlerini yapabilen kişilerdir.

Büyücü hocalar ne yapar?

Ayrıca büyücü hocalar büyü, vefk ve muska gibi işlemlerde gösterdikleri başarılar sayesinde sizlere danışanları tarafından saygı ile anılan şahsiyetlerdir.

Medyum hoca ismimizle yıllardır şahsi olarak insanlara hizmet etmekte ve büyücü hocalar arsında yer almaktayım.

Burada bir takım detaylar da tabi ki bizlerin dikkat etmesi gereken hususları içermektedir.

Büyücü hocalar genel itibari ile ilim sahibi olmalıdır.

Medyumluk nasıl aileden gelen bir takım işaretler ile gerçekleşse de ilim olmadan kullanılması tehlikeli durumlar yaşatabilmektedir.

Bu bakımdan insanların büyü konusunda danışacakları büyücü hocalar hakkında detaylı bilgi sahibi olması çok büyük önem taşımaktadır.

Büyü içinde barındırdığı gizem ve materyaller kadar kimin uyguladığına ve kim tarafından yapıldığına göre de şekil alan bir düzene sahiptir.

Bu bakımdan büyücü hocalar konusunda dikkatli seçim yapılmalıdır.

Aşk büyüsü ve kara büyüler konusunda yeterliliği olmayan bir medyum sizin bu konudaki isteklerinize cevap veremeyecektir.

Bu sebeple de hangi konuda büyücü hocalar ile çalışmak istiyorsanız ona göre tercih yapmanız gerekmektedir.

Kara büyü yapan hocalar

Kara büyü yapan hocalar, büyünün gizli sırlarına vakıf kimselerdir.

Ancak tüm kara büyü yapan hocalar büyün tüm her türlüsüne hakim olacak diye bir kaide de bulunmamaktadır.

Özellikle de kara büyü yapan hocalar şeklinde bir genelleme içine bir çeşit kara büyü yapan da girmekte tüm kara büyüler konusunda uzman olan hocalar da girmektedir.

Bu sebepten ötürü danışanlar kara büyü yapan hocalar ile iletişime geçtiklerinde ne istediklerini iyi ifade etmeli ve ona uygun bir şekilde davranmalıdır.

Şahsım medyum hoca, özellikle de danışanlarım açısından kara büyü yapan hocalar içinde çok tercih edilmemin sebebini yaptığım ya da bozduğun kara büyü işlemlerindeki haklılık oranına bağlamaktayım.

Danışanlarım ne kadar davalarında haklı ve geçerli sebepleri olursa, ne kadar yapılan kara büyü işlemine ya da kara büyü bozma işlemine inanırlarsa işlemler de o kadar başarılı olabilmektedir.

Kara büyü yapan hocalar konusunda kişilerin dikkatli olması gereken kriterler şunlardır:

 • Kara büyü yapan hocalar sizi iyi anlayabilmeli ve size iyi izah yapabilmelidir.
 • Kara büyü konusunda danışanını iyi bilgilendirmeli ve sebep sonuç ilişkisini iyi açıklamalıdır.
 • Kara büyü yapan hocalar, danışanına açıklama yaptığında kişinin kalbine bir sükunet çökmelidir.
 • Medyumun açıklamaları sizin için tatmin edici olmalıdır.
 • Kara büyü yapan hocalar, bu işlemlerin bir oldu bittiye getirilemeyecek kadar önemli ve teferruatlı olduğunu danışanlarına açıklamalıdır.

Tüm bu kriterler ve bunlara benzer durumlar danışanların kara büyü yapan hocalar konusunda ne gibi fikir edineceklerinin de yolunu aydınlatmaktadır.

Özetle kara büyü yapan hocalar vardır.

Önemli olan hangi konuda hangi medyumdan yardım almanız gerektiğidir.

Gerçek büyü yapan hocalar

Gerçek büyü yapan hocalar hakkında insanlar yoğun bir mesai harcayarak araştırmalar yapıyor.

Bazen deneme yanılma bazen de eş dost tavsiyesi ile gerçek büyü yapan hocalar ile iletişime geçmek mümkün oluyor.

Öncelikle büyü konusunun ne kadar karmaşık görünse de belirli bir sistematiği olduğunu belirtmek gerekmektedir.

Bu açıdan yaklaşıldığında her şeyin bir mana kazandığı da görülecektir.

Gerçek büyü yapan hocalar işlerini çok ciddiye alan, hayatları ilim ile geçen, her gün değişik konularda araştırmalar yaparken danışanlarına da dilerlerse hizmet veren kimselerdir.

Gerçek büyü yapan hocalar konusu oldukça açık ve net şekilde anlaşılmalıdır ki insanlar daha da bilinçlenmelidir.

Büyü, tarihin en bilinmeyen dönemlerinden bu yana uygulanan bir takım metotları içermesinin yanında aldatma sanatını da içinde barındırır.

Bundan dolayı da insanlar cinler ile irtibata düşen bazı kişileri de medyum sanmakta ve gerçek büyücü hocalar yerine koymaktadır.

Medyum hoca olarak yıllar boyu yürüttüğüm tüm çalışmalarımda inanların bu ayrımları yapabilmesi için gayret gösterdim.

Çünkü gerçek bir medyum asla kendi nefsi arzularına hizmet edemez.

Ederse de bunun karşılığını ebedi şekilde yeteneklerini kaybetme ya da şeytanla pazarlığa oturma şeklinde kaybedecektir.

Her durumda da gerçek büyücü hocalar konusu önemli ve üzerinde titizlik gösterilmesi gereken konulardır.

Bir medyum için gerçek büyücü hoca denilmesi için kendisinin büyüler konusunda almış olduğu icazetleri olmalıdır.

İcazet manevi bir anahtar ve mühürdür.

Bu mühür olmadan hiçbir kapı açılamaz.

Gerçek büyücü hocalar cinler alemi de denilen diğer boyutların kapılarını aralayabilen ve zaman, mekan akışı içinde bir takım meseleler hakkında müdahaleler yapabilen kimselerdir.

Büyü bozan hocalar

Büyü bozan hocalar konusu da en dikkat isteyen konuların başında gelir.

Çünkü büyü bozma işlemleri hiç de hafife alınmayacak derecede önemli işlemlerdir.

Büyü bozan hocalar bir büyüyü bozmak için de bir takım uygulamaları yapmak ve bu konuda derin bir araştırma yürütmek zorundadır.

Elbette ki bir ak büyü ya da kızıl büyü işlemini bozmak ile kara büyü işlemini bozmak asla birbirine benzeyememektedir.

Kara büyü bozmak kızıl büyüden, kızıl büyü bozmak da ak büyüden daha zordur.

Kaldı ki vefk işlemlerini etkisiz hale getirmek ya da muska işlemlerini yok etmek de büyü bozan hocalar tarafından yapılmaktadır.

Büyü bozan hocalar belli başlı konularda dikkatli olmalı ve büyü bozma konusunda şu hususlara dikkat etmelidir:

 • Büyü kim tarafından yapılmış?
 • Büyü nerede ve hangi zaman aralığında yapılmış?
 • Büyü yapılırken hangi yöntem kullanılmış?
 • Büyü için hangi cinler kullanılmış?
 • Büyü işlemi ne şekilde uygulanmış?

Bu listenin uzatılması elbette ki mümkündür.

Ancak genellikle büyü bozan hocalar tarafından ilk bakılacak konular bunlardır.

Diğer yandan büyü bozan hocalarda da sizlerin araması gereken özellikle vardır.

Bunlar ne kadar işine hakim olduğu, büyü konusundaki bilgisinin size tatmin edici gelmesi ve yaptığı büyü konusunda ya da büyü bozma işlemi hakkında tatmin edici açıklamalar yapması gibi konulardır.

Kesinlikle büyü bozan hocalar konusunda danışanlar dikkatli olmalıdır.

Bir çok kişi gerek telefon gerekse de mail yolu ile ulaşarak medyum hoca, büyü bozan hocalar her büyüyü bozabilir mi gibi sorular sormaktalar.

Değerli okurum büyü bozmak büyü yapmaktan daha zordur.

Büyü yaparken elinde belirli kurallar dahilinde belirli karışımları yapmanı söyleyen bir dizi emir vardır.

Ancak büyü bozma konusunda ise tüm bunları çözümleyecek bir ilmi bakışa sahip olmak gerekmektedir.

Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir